Agenda:

9 kwietnia 2013 r., Warszawa, CENTRUM NAUKI KOPERNIK

09:30 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 10:05 Powitanie gości
Magdalena Petryniak,Harvard Business Review Poland
10:05 – 10:30 Nowe realia konkurowania, a wyzwania dla marketingu i komunikacji
dr Witold Jankowski, Harvard Business Review Poland
10:30 – 11:00 Nowe trendy w marketingu
Wojciech Pronobis, Marketing 4 Business
11:00 – 11:20 Ideals: The ultimate driver of growth
dr Tim Wragg, Millward Brown Europe
Paweł Ciacek, Millward Brown Poland
11:20 – 11:45 Collective Intelligence Shane Atchison, Possible
11:45 – 12:05 The end of the beginning
Jon Williams, Grey EMEA
12:05 – 12:30 PLAY Case Study
Bartosz Dobrzyński, P4
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Wystąpienie gościa głównego
Sir Martin Sorrell, WPP
14:15 – 15:00 Debata moderowana przez dr Łukasza Świerżewskiego, HBRP z udziałem gości:
Rafał Baran, Grey Polska
Bartosz Dobrzyński, P4
Piotr Jurjewicz, Kompania Piwowarska
Sir Martin Sorrell, WPP
Agnieszka Węglarz, Marketing 4 Business, Polkomtel
15:00 – 16:00 Przerwa kawowa

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie konferencji

English:

Agenda:

9 April 2013, Warsaw, COPERNICUS SCIENCE CENTER

09:30 – 10:00 Registration
10:00 – 10:05 Introduction
Magdalena Petryniak, Harvard Business Review Poland
10:05 – 10:30 The new competitive realities and the challenges for marketing and communication
dr Witold Jankowski, Harvard Business Review Poland
10:30 – 11:00 New trends in marketing
Wojciech Pronobis, Marketing 4 Business
11:00 – 11:20 Ideals: The ultimate driver of growth
dr Tim Wragg, Millward Brown Europe Paweł Ciacek, Millward Brown Poland
11:20 – 11:45 Collective Intelligence
Shane Atchison, Possible
11:45 – 12:05 The end of the beginning
Jon Williams, Grey EMEA
12:05 – 12:30 PLAY Case Study
Bartosz Dobrzyński, P4
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Power Speech
Sir Martin Sorrell, WPP
14:15 – 15:00 Debate conducted by dr Łukasz Świerżewski, HBRP participants:
Rafał Baran, Grey Poland
Bartosz Dobrzyński, P4
Piotr Jurjewicz, Kompania Piwowarska
Sir Martin Sorrell, WPP
Agnieszka Węglarz, Marketing 4 Business, Polkomtel
15:00 – 16:00 Coffee break